GreekEnglish (United Kingdom)

Μπασμάς

Ο καπνός ποικιλίας ΜΠΑΣΜΑ, θεωρείται ο καλύτερος στον κόσμο. Ανήκει στην κατηγορία των "αρωματικών" καπνών και μπαίνει στα χαρμάνια των καπνοβιομηχανιών για να δώσει άρωμα και γεύση.

Κατερίνη

Η ποικιλία καπνού ΚΑΤΕΡΙΝΗ καλλιεργείται σε ελάχιστες περιοχές του κόσμου μια από τις οποίες είναι και ο νομός Κατερίνης της Ελλάδος. Μπαίνει στα χαρμάνια των καπνοβιομηχανιών για να δώσει κυρίως γεύση.

Βιρτζίνια

Η ποικιλία καπνού ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ανήκει στην κατηγορία των καπνών "γεμίσματος" και μπαίνει στα χαρμάνια των καπνοβιομηχανιών για να κάνει το κάπνισμα μαλακότερο και πιο ευχάριστο.

Βιολογικά Καπνά

H ΣΕΚΕ από το 2006 έχει προχωρήσει στην υλοποίηση ένος πιλοτικού προγράμματος παραγωγής βιολογικού καπνού, το οποίο πιστοποιείται από τον ελεγκτικό οργανισμό πιστοποίησης ΔΓΩ.

Βιρτζίνια

Η ποικιλία καπνού ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ανήκει στην κατηγορία των καπνών "γεμίσματος" και μπαίνει στα χαρμάνια των καπνοβιομηχανιών για να κάνει το κάπνισμα μαλακότερο και πιο ευχάριστο.

17-6-2011 Επιστολή προς τον Διοικητή της ΑΤΕ

Ξάνθη, 17/6/2011

 

Προς

Τον Διοικητή της ΑΤΕ

κ. Θ. Πανταλάκη

 

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ.40140, από 3.6.2011 επιστολής σας, απαντούμε τα κάτωθι:

Η ΣΕΚΕ ως ιδρυτικό μέλος και μία εκ των βασικών μετόχων της ΣΕΚΑΠ ΑΕ, κατέστησε σαφές κατ’ επανάληψη, ότι προτίθεται να στηρίξει κάθε πρωτοβουλία που θα ληφθεί προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιωσιμότητας στην εταιρία, υπό την προϋπόθεση ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζονται:

1) το μέλλον της επιχείρησης, η επιβίωση και η υπόστασή της,

2) τα δικαιώματα των εργαζομένων της και

3) τα συμφέροντα και η περιουσία της ίδιας της μετόχου  ΣΕΚΕ, η οποία έχει επενδύσει σημαντικότατα κεφάλαια στη ΣΕΚΑΠ σε όλη την πορεία της λειτουργίας αυτής και δεν προτίθεται να απεμπολήσει το ύψιστο δικαίωμα της, να παρεμβαίνει αποφασιστικά σε ζητήματα, η εξέλιξη των οποίων ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική της θέση.

Δυστυχώς, η πρότασή σας για την ΣΕΚΑΠ, όπως αυτή αναγράφεται στην ανωτέρω επιστολή, δεν ικανοποιεί τους όρους που προαναφέρονται.

Επιπρόσθετα, δε λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η τυχόν αποδοχή της από την ΣΕΚΕ χωρίς να διασφαλίζονται τα συμφέροντά της ως μετόχου εταιρείας, θα καθιστούσε τη Διοίκησή της νομικά και ηθικά υπόλογη με το επιχείρημα ότι απεμπόλησε τα δικαιώματά της από τη συμμετοχή της στη ΣΕΚΑΠ.

Δεδομένου, όμως, ότι η ΣΕΚΕ επιθυμεί να ανευρεθεί βιώσιμη λύση προς όφελος όλων των πλευρών και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη σχετική ενημέρωση από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για την αδυναμία της ΣΕΚΑΠ να αντιμετωπίσει άμεσα οικονομικά προβλήματά και να συνεχίσει την ομαλή λειτουργία της με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, σας προτείνουμε τα εξής:

α) Η ΑΤΕ να αποκτήσει τις μετοχές της ΣΕΒΑΘ, ώστε το ποσοστό της συμμετοχής της στη ΣΕΚΑΠ να ανέλθει στο 51% (αυτό μπορεί να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα).

β) Η ΑΤΕ να διενεργήσει διαγωνισμό για την πώληση του 51% με ταυτόχρονο διακανονισμό των απαιτήσεών της.

γ) Η ΣΕΚΕ να έχει τη δυνατότητα εναλλακτικά

-να διαπραγματευθεί με τον υποψήφιο αγοραστή για να πωλήσει τις μετοχές της ή,

-να διαπραγματευθεί με τον υποψήφιο αγοραστή, ώστε:

1) Να διασφαλίσει την πώληση των μετοχών της στο μέλλον

2) Να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των εργαζομένων στη ΣΕΚΑΠ

3) Να μη φέρει αντίρρηση σε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΣΕΚΑΠ

4) Να εκπροσωπείται στο Δ.Σ. του νέου σχήματος

5) Να συμμετέχει με εκπροσώπους της στις Επιτροπές προμήθειας πρώτων και βοηθητικών υλών στη ΣΕΚΑΠ

Εκτιμούμε, ότι με την πρόταση αυτή:

α) διευκολύνουμε την επίλυση του προβλήματος της ΣΕΚΑΠ, χωρίς να εμποδίζουμε την είσοδο στην εταιρία νέου μετόχου,

β) δεν εμποδίζουμε την ΑΤΕ για την εφαρμογή της είσπραξης των δανείων της προς τη ΣΕΚΑΠ και

γ) διασφαλίζουμε τα συμφέροντα τόσο των εργαζομένων στη ΣΕΚΑΠ όσο και της οργάνωσής μας.

 

Κύριε Διοικητά,

 

Θεωρώντας ότι η πρότασή αυτή είναι απολύτως συμβατή με τους Νόμους του ελληνικού κράτους και κινείται στα πλαίσια του κοινού συμφέροντος όλων των εμπλεκόμενων μερών στη συνάντηση μαζί σας θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω συζητήσεις.

 

Με τιμή

 

 

Παναγιώτης Ταρενίδης

Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΚΕ Α.Ε.

 

 

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Τηλεφωνικό Κέντρο : 25410 69600
    
Γενική Διεύθυνση : 25410 69610
Διεύθυνση Πωλήσεων : 25410 69612
Διεύθυνση Επεξ./Αγορών  : 25410 69611
Χρηματοοικονομικό Τμήμα : 25410 69621
Γεωπονικό τμήμα : 25410 69613
Τμήμα Προσωπικού : 25410 69630
Λoγιστήριο : 25410 69622
Φάξ : 25410 20095

Διεύθυνση

 Κεντρικό
 2ο χιλ/τρο Ξάνθης - Πετεινού,TΚ 67 100
 Ξάνθη, Ελλάδα
 Υποκατάστημα
  Μ.Ασίας 4,ΤΚ 56 224
  Εύοσμος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Υποκατάστημα


      Διεύθυνση Εξαγωγών   

 Τηλ. 2310 609300


Πληροφορίες

Τηλ. 2310 609378

Φαξ. 2310 609376